HC

HC

 

Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Numer 1/2006 || Numer 1(2)/2007 ||| Numer 1(3)/2008|| Numer 2(4)/2008 ||| Numer 3(5)/2008 | Numer 1(6)/2011|||Numer 1(7)/2012


line

Homo communicativus 3(5)/2008


Ze wstępu redakcji:

 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne dwa tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier, które ukazują się jednocześnie w ramach serii naukowej „Homo communicativus” (...). Książki są owocem następujących po sobie dwóch międzynarodowych konferencji naukowych PTBG (II i III) z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”.

Pragnąc dotrzeć do jak najszerszej rzeszy zainteresowanych, oprócz wersji tradycyjnej (drukowanej) umożliwiliśmy nieodpłatne pobranie obu książek w wersji elektronicznej online – na witrynach internetowych czasopisma: www.hc.amu.edu.pl oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier: www.PTBG.org.pl.
Każdy z tomów podzielony jest na dwa działy, z których jeden obejmuje teksty osadzone tematyką w naukach społecznych, niejednokrotnie zawierające propozycje metodologii badań nad grami, drugi natomiast gromadzi referaty z zakresu edukacji, dydaktyki (w tym w przeważającej części glottodydaktyki), językoznawstwa, komunikacji interkulturowej, pedagogiki i literaturoznawstwa. Podział ten, naturalnie, jest umowny, co wynika z daleko idącej różnorodności omawianych zagadnień. Motywem przewodnim publikacji jest jednak gra, i to ona właśnie łączy teksty umieszczone w obu tomach.


Numer 5 – 263 strony - wersja elektroniczna (pdf) 1,57 MB
Również do ściągnięcia HC5.rar 1,39MB

Noty o autorach wersja PDF - 76kB


 

 

Do poprawnego wyświetlania plików PDF wymagana jest najnowsza wersja Acrobat Reader'a.
Różne wersje językowe dostępne są bezpłatnie na stronie producenta www.adobe.com
Adobe RAugustyn SURDYK Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera
Emanuel KULCZYCKI Sytacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”
Augustyn SURDYK Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”
Agata HOFMAN Edukacyjne gry off-line i on-line oraz inne elementy IT w przygotowaniu studentów UG do nauczania L2
Paola RIZZI, Joanna M. WOŹNIAKIEWICZ Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji – teoria i praktyka
Monika MOTYKA Gry i zabawy w nauczaniu L2 dzieci w wieku 7-9 lat z wykorzystaniem elementów wiedzy o świecie w kontekście inteligencji wielorakich Gardnera
Kamila KRASZEWSKA Gry i zabawy pobudzające zmysły w nauczaniu języka angielskiego jako L2
Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA Stymulacja nauczania komunikacji interkulturowej za pomocą gier interkulturowych
Weronika GÓRSKA RPG na lekcji języka hiszpańskiego. Poszukiwacze skarbów
Arkadiusz JABŁOŃSKI Horyzontalny bliźni a wertykalny partner – o japońskich grach społecznych i komunikacyjnych
Joanna MADEJ Kabaret jako gra. Na materiale skeczu „Kopernik” Kabaretu Moralnego Niepokoju
Joanna BARSKA Gra w życie – życie w grze. Dodekafoniczne „obowiązki” Georgesa Pereca – La vie mode d’emploi
Britta STŐCKMANN, Jens JAHNKE Playing by the book. Literature and board games at the beginning of the 21st century
Jerzy Zygmunt SZEJA Cywilizacja zabawy. Próba spojrzenia w przyszłość
Paweł WOŁKOWSKI Gry „browserowe” nowym wcieleniem rozrywki elektronicznej
Jan ARGASIŃSKI Gry jako media – media jako gry. O możliwej perspektywie badań nad nowymi mediami
Aleksandra JANKOWSKA Gry komputerowe jako apoteoza konsumpcjonizmu (na przykładzie Desperate Housewives: The Game)
Andrzej KLIMCZUK Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile
Mariusz PISARSKI, Dorota SIKORA Czas bohaterów. Badania postaci w komputerowej grze fabularnej
Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, Cezar MATKOWSKI Kilka uwag o NIEwchodzeniu w rolę
Cezar MATKOWSKI Tożsamość i osobowość w relacjach gracz-postać w grach fabularnych
Michał MOCHOCKI Etyka bohaterów narracyjnych gier fabularnych
Michał MOCHOCKI Gród Kazimierzowski – projekt
Krzysztof WARDZIŃSKI Przegląd algorytmów sztucznej inteligencji stosowanych w grach komputerowych