HC

HC
Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Numer 1/2006 || Numer 1(2)/2007 ||| Numer 1(3)/2008|| Numer 2(4)/2008 ||| Numer 3(5)/2008 | Numer 1(6)/2011|||Numer 1(7)/2012


line

Homo communicativus 2(4)/2008


Ze wstępu redakcji:

 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne dwa tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier, które ukazują się jednocześnie w ramach serii naukowej „Homo communicativus” (...). Książki są owocem następujących po sobie dwóch międzynarodowych konferencji naukowych PTBG (II i III) z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”.

Pragnąc dotrzeć do jak najszerszej rzeszy zainteresowanych, oprócz wersji tradycyjnej (drukowanej) umożliwiliśmy nieodpłatne pobranie obu książek w wersji elektronicznej online – na witrynach internetowych czasopisma: www.hc.amu.edu.pl oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier: www.PTBG.org.pl.
Każdy z tomów podzielony jest na dwa działy, z których jeden obejmuje teksty osadzone tematyką w naukach społecznych, niejednokrotnie zawierające propozycje metodologii badań nad grami, drugi natomiast gromadzi referaty z zakresu edukacji, dydaktyki (w tym w przeważającej części glottodydaktyki), językoznawstwa, komunikacji interkulturowej, pedagogiki i literaturoznawstwa. Podział ten, naturalnie, jest umowny, co wynika z daleko idącej różnorodności omawianych zagadnień. Motywem przewodnim publikacji jest jednak gra, i to ona właśnie łączy teksty umieszczone w obu tomach.


Numer 4 – 234 strony - wersja elektroniczna (pdf) 3,06 MB
Również do ściągnięcia HC4.rar 2,68 MB

Noty o autorach wersja PDF - 84kB


 

 

Do poprawnego wyświetlania plików PDF wymagana jest najnowsza wersja Acrobat Reader'a.
Różne wersje językowe dostępne są bezpłatnie na stronie producenta www.adobe.com
Adobe RJerzy Zygmunt SZEJA Świat graczy
Arkadiusz JABŁOŃSKI Gry a rzeczywistość. Tożsamość czy komplementarność?
Agata SKÓRZYŃSKA Gry i zabawy w perspektywie performatyki. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w ludologii
Andrzej BEŁKOT Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne
Marcin DREWS Gry komputerowe a analfabetyzm funkcjonalny i informacyjny
Maurycy ZAJĘCKI Gracz racjonalny? Przyczynek do metodologii nauk społecznych
Stanisław KRAWCZYK Narracja i dialog. Zastosowania psychologii narracyjnej w badaniu narracyjnych gier fabularnych
Britta STŐCKMANN, Jens JAHNKE Germany – A Ludorado. An introduction to the German board game market and the possibilities it offers
Andrzej KLIMCZUK Rozrywkowe skrzywienie – kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
Augustyn SURDYK Klasyfikacja interakcji w grach typu Role-Playing Games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych
Paweł HOSTYŃSKI Integrująca funkcja technik ludycznych w nauczaniu języka obcego na studiach neofilologicznych – założenia badawcze
Alina JURASZ Wertykalne i horyzontalne gry językowe w niemieckim dowcipie językowym
Beata KĘDZIA-KLEBEKO O grach tekstowych, czyli dlaczego warto pisać nowele kryminalne na studiach neofilologicznych?
Anna JAROSZEWSKA Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości
Magdalena JEŻEWSKA Piosenka jako element ludyczny na lektoracie języka włoskiego
Łukasz FLEISCHEROWICZ Gry w inność. Zastosowanie gier interakcyjnych w edukacji międzykulturowej na obszarze konfliktu społecznego (na przykładzie Kosowa)
Weronika GÓRSKA Szalony Chińczyk – niekonwencjonalna lekcja powtórkowa
Krzysztof KASIANIUK „Paradygmat gry” w uczeniu się polityki. Doświadczenie dydaktyki akademickiej
Anna MAZIARCZYK Oulipijski Matrix. Gry światów w powieściach Raymonda Queneau
Hanna GULIŃSKA Gry edukacyjne w nauczaniu chemii
Jacek MOŚNY Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku