HC

HC

 

Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Numer 1/2006 || Numer 1(2)/2007 ||| Numer 1(3)/2008|| Numer 2(4)/2008 ||| Numer 3(5)/2008 | Numer 1(6)/2011|||Numer 1(7)/2012


line

Homo communicativus 1(3)/2008


Ze wstępu redakcji:

 

Drodzy Czytelnicy,

Już po raz trzeci możemy oddać w Wasze ręce „Homo communicativusa”. I tak jak praca nad pierwszym numerem była nie tylko przygodą, ale i krokiem w nieznane, tak praca nad kolejnymi numerami wiąże się z coraz to większym nakładem sił i czasu. Staramy się wciąż podnosić poprzeczkę, aby „Homo communicativus” był ważnym głosem młodych badaczy. Z radością przyjęliśmy zainteresowanie, jakie wzbudził drugi numer pisma. Potwierdza to nie tylko nakład, który rozszedł się błyskawicznie, ale również ilość odwiedzin na stronie internetowej naszego czasopisma. To właśnie dzięki wersji elektronicznej możemy docierać do wielu czytelników, zainteresowanych lekturą „Homo communicativusa”.
Zapraszając czytelników do lektury, chcielibyśmy zadedykować niniejszy tom naszemu Przyjacielowi – przedwcześnie zmarłemu – Łukaszowi „Wiśni” Wiśniewskiemu, który nie zdążył ukończyć z nami pracy nad tym numerem. Łukasz był współtwórcą „Homo communicativusa”, wspaniałym redaktorem. To dzięki Niemu mogliśmy opublikować tekst Richarda Rorty’ego i to właśnie On pisał słowa wstępne do Czytelników.


Numer 3 - 139 stron - wersja elektroniczna (pdf) 824kB
Również do ściągnięcia Homo communicativus3.rar 740kB

Noty o autorach - wersja PDF - 32kB

Agnieszka Jarzewicz Semantyczna teoria prawdy a zwrot lingwistyczny
Michał Wendland Komunikowanie a wymiana informacji – pytanie o zakres pojęcia komunikacji
Emanuel Kulczycki Status komunikologii – przyczynek do dyskusji
Stanisław Kandulski Językowe procesy konstytuowania rozumu i wiedzy na podstawie teorii krytycznej szkoły frankfurckiej
Wojciech Michalski Filozofia jako wezwanie do konwersji
Jacek Seweryn Podgórski Główne założenia poznania rozproszonego a sposób opisywania procesów poznawczych w określonej wspólnocie
Maciej Musiał Filozofia Richarda Rorty’ego jako spełnienie snów Ludwiga Wittgensteina
Paweł Gałkowski Moderny charakter koncepcji wychowania estetycznego Fryderyka Schillera
Anna Maria Kunikowska Używamy języka czy język nas używa?
Wojciech Kowalczyk Wywiad z dr Agnieszką Dodą na temat jej pracy doktorskiej Pośpiech i cynizm. Wokół teorii dyskursów Jacquesa Lacana
Sylwia Nowak Pytanie o etykę pracy
Paulina Popek Performatywność jako sposób organizujący ponowoczesny świat władzy i wiedzy
Maciej Włodarczak Internet jako przestrzeń publiczna, net art jako sztuka publiczna
Marianna Szczygielska The Wall Falls – What Next?