HC

HC
Witamy na stronie internetowej czasopisma filozoficznego „Homo communicativus”. Pismo powstało wiosną 2006 roku i ukazuje się w rytmie rocznym – w wersji drukowanej i elektronicznej.

Numer 1/2006 || Numer 1(2)/2007 ||| Numer 1(3)/2008|| Numer 2(4)/2008 ||| Numer 3(5)/2008 || Numer 1(6)/2011|||Numer 1(7)/2012


line

Homo communicativus 1/2006


Ze wstępu redakcji:

Z radością, ale i z wielkim niepokojem oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer pisma studentów Filozofii – komunikacji społecznej pod patronatem Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawie cztery lata upłynęły od utworzenia tego pionierskiego na polskim gruncie kierunku. Tyle samo musieliśmy wspólnie czekać na Homo communicativusa. Długo, ale chyba było warto. Kierunek dojrzewał i zmieniał się, a my, studenci, wraz z nim. Jak wszyscy adepci IF UAM, zapoznaliśmy się z „klasycznie" rozumianą filozofią, jej historią, metodologią i najbardziej tradycyjnymi zagadnieniami. To jednak nie wszystko, otwarto przed nami nowe ścieżki i pokazano nowe możliwości – psychologię, teorię reklamy, socjologię czy językoznawstwo.

Numer 1 - 77 stron - wersja elektroniczna (pdf) 499kB
Również do ściągnięcia Homo communicativus.zip 442kBEmanuel Kulczycki Język a podróż pdf
Łukasz Wiśniewski Le Différend Jeana-Francoisa Lyotarda pdf
Magdalena Skorczyk Symbol, mit, metafora – w poszukiwaniu genezy języka pdf
Dominika Łukoszek Food, pets or gods? Different attitudes to animals in non-western cultures pdf
Magdalena Fołda Forma jest przekazem pdf
Anna Król Artykulacja i percepcja w perspektywie psycholingwistycznej pdf
Juliusz Iwanicki Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej pdf
Marietta Radomska Zoosemiotics as a new perspective pdf